طراحی سایت شرکتی فرازثمین

طراحی سایت شرکتی در زمینه آسانسور و پله برقی برای شرکت فرازثمین از دیگر پروژه های گروه دیزاین گراف می باشد. در این پروژه سعی شده تا یک سایت شرکتی بسیار کاربر پسندانه و در عین حال یک سایت دو زبانه طراحی شود. همانطور که گفته شد سایت فرازثمین دارای دو زبان می باشد که زبان اول، زبان شیرین فارسی و زبان دوم، زبان بین المللی انگلیسی است.

طراحی سایت این پروژه از نوع سایت شرکتی بوده و یکی از خصوصیاتی که یک سایت باید داشته باشد و نیاز هر مجموعه ای است، باید اطلاعات تماس شرکت در آن به درستی و در عین حال سادگی به نمایش گذاشت شود تا کاربر بتواند نیاز خود را از این طریق برآورده نماید.

نمونه کارهای دیگر

طراحی سایت شخصی محسن فتوح
طراحی سایت شرکتی آموزشگاه خانه هنر سار
فهرست