طراحی لوگو نودپرس

طراحی لوگو همواره یکی از سخت ترین کار ها برای یک مجموعه می باشد، زیرا لوگو بخشی مهم از یک مجموعه است که باید در طراحی آن بسیار دقت کرد. مشتریان هر مجموعه ای اغلب تصویر برند را به خاطر می سپارند و این خود اهمیت بسزایی در طراحی دارد.

کاربران شما باید بتوانند نوشته لوگو شما را به راحتی بخوانند و همینطور شکل لوگو شما باید طوری باشد که کاربر در به یادآوری آن دچار شک و تردید نشود.

طراحی لوگو

نمونه کارهای دیگر

طراحی بنر دیزاین گراف
فهرست